Ventilation

Ventilation

I ventilationssystemet samlas med åren damm och andra partiklar från luften som cirkulerar i bostaden.

Om kanaler och fläktar inte rensas regelbundet, försämras luftkvaliteten väsentligt. Ett enkelt sätt att kontrollera detta är att ha koll på inomhustemperaturen, blir det varmare och fuktigare kan man räkna med att ventilationskanalerna börjar bli smutsiga.

Norrteljesotarna hjälper dig med ventilation - rengöring, injustering och OVK

En regelbunden rensning bör utföras med cirka tre till fyra års intervall när det gäller mekanisk ventilation (fläktstyrd). I tätbebyggda områden med mycket trafik kan det behöva utföras oftare.

Vi kan hjälpa Dig med;

  • Rensning
  • Luftflödesmätning
  • Injustering av flöden
  • OVK (obligatorisk ventilationskontroll) vid nybyggnation av villor med från- och tilluft, samt återkommande kontroll för flerfamiljshus och lokaler

Vi samarbetar även med installatörer.

Du kan utnyttja ROT-avdraget för vissa ventilationsarbeten, tillexempel rensning.

Maila oss gärna för prisuppgifter – det lönar sig!

Certifieringar

Vi har certifierade sakkunniga funktionskontrollanter enligt BFS 2011:16 OVK 1 för ventilationssystem av alla slag.

Norrteljesotarna har certifierade kontrollanter av ventilationssystem

Bernhard Schritter är certifierad sakkunnig funktionskontrollant av ventilationssystem med behörighetsnivå K, certifikatsnummer 3402.

Lars-Erik Söderman är certifierad sakkunnig funktionskontrollant av ventilationssystem med behörighetsnivå K, certifikatsnummer 3401.

Kontakta oss gällande alla typer av ventilationsarbeten!

    Örebro Sotaren

    Välkommen att kontakta Norrteljesotarna AB för att boka in ventilationsrengöring eller OVK.

    BOKA BESÖK