Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler utförs enligt Lag om Skydd mot Olyckor (2003:778). Syftet är att förebygga brand och att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Du som fastighetsägare har det primära ansvaret för ditt brandskydd, och det är din skyldighet att se till att sotning och brandskyddskontroll utförs enligt gällande frister.

Hur ofta sotning skall utföras fastställs av respektive kommun. I Norrtälje Kommun gäller dessa intervaller för sotning och brandskyddskontroll. Hur ofta brandskyddskontroll skall ske fastställs av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.Det är Norrtälje Kommun som beslutar hur mycket det ska kosta att utföra sotning och brandskyddskontroll. Taxan kan du se här.

Det lagstadgade arbetet utförs enligt en arbetsordning fastställd av Norrtälje Kommun.

Norrteljesotarn hjälper dig med sotning och brandskyddskontroll
Örebro Sotaren

Välkommen att kontakta Norrteljesotarna AB för att boka in sotning eller brandskyddskontroll.

BOKA BESÖK